Agreement in Principle

E te iwi, kia hiwa rā!

Ko Ruhiterangi kei te pae o te rangi, ko Paerangi tangata kei te mata o te whenua i tēnei wāhanga o te tau. Huri atu te pō, nau mai te ao! Nau mai, haere atu ngā mihi o te Nuku, o te Rangi ki a tātau ngā uri o Paerangi e koni ana i tōna ahi kā kei te take o Matua te Mana, torotoro atu i te motu, puta noa i te ao. Tēnā koutou, tēnā tātau.

On Wednesday 15 March 2017, at the Beehive in Wellington, the Ngāti Rangi Trust’s Negotiation Team and Trustees signed an Agreement in Principle (AIP) with the Crown in respect of Ngāti Rangi’s historical Treaty of Waitangi claims.

The Minister for Treaty of Waitangi Negotiations, Hon Chris Finlayson, signed on behalf of the Crown. This is a significant milestone in our journey to settlement; however, it is not the end of the journey. There is still more work to do in the months ahead to agree a Deed of Settlement with the Crown.